Vad är en delgivningsman och vem ska jag anlita om jag behöver en?

Om du mött en delgivningsman så är det oftast tyvärr inte så roligt men ändock nödvändigt. Om du däremot anlitat en delgivningsman så har du haft goda skäl. Varför är det så? Vi ska reda ut det hela.

Vad är en delgivning och vad gör en delgivningsman?

En delgivning är ett begrepp som används i juridiska sammanhang. Det är kort och gott ett meddelande kring ett dokument, beslut eller en dom. Ett det kallas delgivning innebär också att själva meddelandet mottagits och att detta dokumenterats för att man senare ska kunna använda det som bevis i samband med t ex en rättegång.

En delgivningsman är således personen eller företaget som utfört och dokumenterat själva delgivningen.

När ska jag anlita en delgivningsman eller en delgivningsfirma?

Har du för avsikt att överlämna ett juridiskt dokument, ett viktigt meddelande eller en stämningsansökan så bör du använda dig av ett delgivningsföretag som erbjuder en delgivningstjänst. Det kan vara viktigt att i ett senare skede kunna påvisa att meddelandet faktiskt överlämnats vid en viss tidpunkt och till en viss person eller organisation.

Att välja delgivningsbyrå

När du väljer delgivningsbyrå så är det några saker som är viktiga att tänka på. Det viktigaste är att du säkerställer att processen för delgivningen dokumenteras. Det är även viktigt att använda dig av den delgivningsbyrå som har lång erfarenhet. Ibland kan vissa företag göra ganska lama försök att delge ett meddelande och då är det bortkastad tid och bortkastade pengar.

Har en delgivningsman kontaktat dig?

Då har du med största säkerhet en skuld eller liknande. Företaget eller personen du har en skuld till har därför använt sig av en delgivningsman för att säkerställa att du mottagit ett krav. Det är därför viktigt att vidta åtgärder omgående. Har ett missförstånd uppstått så bör du snarast kontakta fordringsägaren för att reda ut det hela.

Deltrakravek är ett företag som erbjuder delgivningstjänster och som har lång erfarenhet på den svenska marknaden.